top of page

Regenerativt naturfoto

Inviterer dyrelivet på besøk.
Dagens landbruk har ikke lenger plass til småbrukene og setrene slik de ble drevet tidligere. Mange av disse er derfor i ferd med å gro igjen og grantrærne tar sakte men sikkert over der det tidligere var blomsterenger og åpne plasser. Dermed forsvinner de naturlige leveområdene for en rekke rødliste-arter.
 

På småbruket "Haukås" har vi lagt ned mye tid i å re-etablere landskapet og biotopene som tidligere var på plassen. Ved å fjerne grantrær og åpne opp for sollys kommer blomsterenger, insekter og dyrelivet tilbake. Den nye vanndammen foran fotoskjulet erstatter pytter og kulper som tidligere var i bekkefaret. Det tok ikke lang tid før dyr og fugler fant veien tilbake til området og fotografene som kom på besøk fikk gode fotomotiver.

About

Blog

Instagram

Subscribe to the latest news!

Thanks for your submission!

Contact
bottom of page