top of page
Fotoskjul til leie

SKOGSKJULET

Velg mellom skogskjulet i Nittedal og Hov

IMG_5726 kopi.jpg
IMG_4262 kopi.jpg

Hov

Fotoskjulet ligger omgitt av idylisk gammelskog tett på småbruket Haukås i Hov, Søndre Land. Skjulet er tilgjengelig for rullestolbrukere og har innlagt strøm og adskilt toalett. Skjulet er kjent for sine grevlinger, nøttekråker, gråspett, ekorn, nøtteskriker, toppmeis og andre småfugler. Av rovfugl er det spurvehauk, hønsehauk og musvåk du kan fotografere ved skjulet.

Nittedal

Fotoskjulet ligger 15 minutter inn i en idyllisk gammelskog. Her kommer man virkelig tett på dyr og fuglelivet. Skjulet er kjent for stor rovfuglaktivitet med hønsehauk og musvåk. 

Sesongen går fra 15. september til 20. mars

bottom of page